Over Praktijk De Rots

Psychologen werken vaak met cognitieve gedragstherapie (CGT). In Praktijk De Rots wordt echter psychodynamische therapie gegeven. Dat betekent dat ik naast de CGT nòg een aantal technieken in mijn behandelpakket heb. Denk dan aan o.a. hypnotherapie, EMDR, systemisch coachen/ familieopstellingen en regressietherapie.

Narcisme

Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS). Vooral de invloed van de Narcistische ouder op het welzijn van het scheidingskind trok mijn aandacht.  Naast de (ex-)partners begeleid ik in mijn Praktijk dan ook geregeld de jonge scheidingskinderen via de ex-partners van Narcisten. Ook weten zij als volwassen kinderen van Narcisten de Praktijk te vinden.

Familieopstellingen

Familieopstellingen zijn tegenwoordig enorm populair wegens de snelle resultaten en de laagdrempeligheid. Een familieopstelling is hiermee een  zeer toegankelijke alternatieve therapievorm geworden. Bij een familieopstelling neemt de vraagsteller als het ware een kijkje in het familiesysteem. In elke familie heeft ieder familielid  zijn of haar  eigen plek. Het functioneren van de familie wordt bepaald door de ongeschreven regels en wetten in de familie, door de verhoudingen onder elkaar en de onuitgesproken rollen en gewoontes.

psychodynamische therapie

Psychodynamiek betekent: ‘Het spel der krachten in de werking van de ziel’.

Psychodynamica is één  van de nieuwste therapievormen waarin de beste technieken uit diverse therapieën worden gecombineerd. Bij psychodynamische therapie, worden allerlei gedachten, gevoelens en ideeën van de cliënt(e) dynamisch, dus actief en continue, in beweging gezet.

Door intensieve gesprekken en technieken leg je o.a. je oude overlevingsstrategieën en gewoonten af. De therapeut activeert je om zelf oplossingen te zoeken die goed bij jou passen. Daardoor kan je je de nieuwe ideeën en inzichten ook helemaal eigen maken. Er worden dus geen standaard trucjes aangeboden. Je ervaart bij psychodynamica de intensiteit van emoties en blokkades, de opluchting en de verhelderende inzichten. Het nieuwe denken en handelen, komen dan echt vanuit jezelf en na een aantal sessies kan je dan de persoon worden die je eigenlijk bent.

De dynamiek zit ook in het feit dat ik als psychodynamisch therapeute een veelheid van technieken tot mijn beschikking heb om jou te begeleiden. Als je eenmaal hebt besloten om hulp in te schakelen hoeft de cliënt(e) zich niet meer te oriënteren met vragen als : “Ga ik naar een hypnotherapeut, een psycholoog of naar een EMDR- of RET therapeut? Doe ik een familieopstelling of kies ik voor bio-energetisch lichaamswerk?”.

De cliënt(e) concentreert zich op zichzelf en het gesprek. De therapeut kiest de beste techniek om het thema aan te pakken; aan de hand van de informatie die tijdens het gesprek bekend wordt. Daarbij houd ik rekening met het karakter en wensen van de cliënt(e). Mijn overwegingen gaan overigens totaal ongemerkt aan de cliënt(e) voorbij.

Behandeltechnieken en therapieën

 • Cognitieve gedragstherapie
 • RET (Rationeel emotieve therapie)
 • EMDR traumatherapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)
 • Voice dialogue en Ego States
 • Hypno- en regressietherapie
 • Bio-energetisch lichaamswerk
 • Coaching technieken en Assen van verandering
 • Innerlijk kind werk
 • Individuele-, relatietherapie en kindertherapie
 • Ouderentherapie en rouwverwerking
 • Psychosociale- en medische basiskennis
 • EHBO en reanimatie
 • Recente bijscholingen: Narcisme, Borderline, Burn out, Gedragsproblematiek bij Jongeren, EFT (Emotional Freedom Technique), Depressiecoaching (Sorag),Familieopsteller (UNLP)

Een sessie bij Praktijk De Rots

Psychodynamische therapie is erop gericht om vrij snel een verbetering aan te brengen. Je kunt dus echt een korte therapie verwachten van gemiddeld drie tot zeven sessies. Dit is uiteraard afhankelijk van de problematiek, de hulpvraag of het thema die door de cliënt(e) worden aangegeven en die tijdens de sessies naar voren komen.

Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag besproken vanuit diverse invalshoeken Dit oriëntatiegesprek wordt veelal afgerond met een mini sessie. De duur van het oriëntatiegesprek en van de sessies is overigens telkens twee uur.

Ik plan ook veelal na de 2-uur-sessie met een cliënt(e) voldoende tijd in. Dit geeft de flexibiliteit om desgevraagd een sessie te verlengen. Zodoende kan op verzoek van de cliënt (e) het thema of de hulpvraag  in één sessie worden afgerond.

De cliënt(e) heeft zelf de keuze om een bepaald thema in de verlengde sessie direct af te ronden of daarvoor een vervolgsessie af te spreken. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar de oorzaak van een probleem (Depressie, faalangst, overgewicht e.d.), en het vervolgens doorleven van de daarbij behorende emoties en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

In mijn boek ‘Ben ik nou gek?’ staat de opbouw van een therapeutische sessie vermeld. Je kunt dit boek online bestellen.