Coaching

Indien je gecoacht wilt worden, kijk ik naar je dagelijks functioneren en richt me met jou vanuit het heden naar de toekomst. Hoe kan je beter functioneren? Wat valt er nog te verbeteren en/ of te veranderen?

Mocht tijdens de coaching blijken dat problemen uit het verleden in de weg staan, dan kan therapie een zinvolle aanvulling of vervolg zijn.

Eén en ander vloeit gemakkelijk in elkaar over en vormt één geheel. Met coaching worden dus de praktische problemen aangepakt en met therapie pak je de oorzaak van je problemen aan.

Een coaching traject is overigens aftrekbaar bij de belastingaangifte.