Hoe verloopt een Systemisch coachen met representanten?

 De therapeut heeft met de vraagsteller een oriënterend gesprek over o.a. het thema van de vraagsteller en welk doel de vraagsteller graag zou willen bereiken. De deelnemers van de opstelling  zijn hierbij aanwezig. Deze deelnemers heten representanten en zij worden in de opstelling de plaatsvervangers van de familieleden. Deze representanten kennen elkaar en elkaars levensverhalen vaak niet. De vraagsteller kent deze representanten ook niet.

Zo weet de vraagsteller zeker dat de opmerkingen, emoties en gedrag van de representanten tijdens de opstelling authentiek zijn. De vraagsteller kiest intuïtief de representanten voor zichzelf, voor familieleden en voor eventuele andere personen waar het thema mee samenhangt.

Dit betekent dat een familieopstelling dus niet bestaat uit jouw echte familieleden. De vraagsteller stelt de representanten op in de ruimte zoals de vraagsteller voelt dat de representanten moeten staan ten opzichte van elkaar. Deze ruimte wordt het ‘wetende veld’ genoemd. Op het moment dat de representanten staan opgesteld, gaan de representanten de gedachten en de emoties ervaren van de personen die zij vertegenwoordigen. Ook gaan de representanten vaak precies zo staan, reageren en zitten als dat familielid. Vervolgens uiten zij hun ervaringen en emoties tijdens de opstelling. Het is heel bijzonder om dit te ervaren en te zien gebeuren. Voor representanten geeft de opstelling ook waardevolle inzichten in de eigen thema’s en draagt de deelname bij aan de persoonlijke ontwikkeling.

 • De therapeut vraagt geregeld aan de representanten wat zij zoal ervaren, voelen of zouden willen doen. Gevoelens, eventuele verstrikkingen en onverwachte spanningen kunnen zich aandienen. Onuitgesproken verwachtingen en weggestopte pijn en emoties kunnen nu inzichtelijk worden.
 • Vervolgens plaatsen de vraagsteller en de therapeut de representanten precies zoals dat voor de vraagsteller het meest wenselijk en ook haalbaar is.
 • Na afloop wordt met de vraagsteller en de groep de opstelling kort besproken. Op termijn kan de opstelling ook doorwerken in het gezin, de relaties en het werk van de vraagsteller.

 

Werking van de familieopstelling

 Hoe worden alle emoties en gedachten verklaard die tijdens een familieopstelling door de representanten en de vraagsteller worden ervaren?

De werking van dit zogenaamde ‘Wetende veld’ is nog niet makkelijk te verklaren.

De energetische dynamieken van de familieopstelling zouden gebaseerd zijn op de energetische velden van de individuen, op de familievelden en op het individuele-, systemische- en spirituele geweten.  Deze dynamieken werken op energie, trillingen en resonantie op het diepste niveau.

Kwantumfysica houdt zich met deze materie bezig. Ik verwijs naar het boek Gezonde Verhoudingen van Indra Torsten Preiss. Hierin wordt de werking van familieopstellingen verklaard met morfologische velden,  resonantie, epigenetica, genetische seksuele aantrekkingskracht en  met onderzoeken over spiegelneuronen.

De therapeut werkt volgens de basisprincipes van het familieopstellen. Deze principes zijn gebaseerd zijn op primaire menselijke behoeften. Deze basisprincipes zijn:

 1. Binding; het innemen van de eigen plek in de familie. Het erbij horen en erkennen wat er is.
 2. Ordening; de zogenaamde spelregels of sociale gedragscodes in de familie die tegemoet komen aan de behoefte van veiligheid, sociale regels en voorspelbaarheid.
 3. Balans; de behoefte aan evenwicht in geven en nemen

Deze principes worden helaas veelal gehinderd door verstrikkingen, lastige dynamieken of ingesleten patronen. Denk daarbij aan onder meer triangulering, parentificatie of ouderverstoting. Bij deze hindernissen is vaak sprake van problematiek met één of meerdere van de volgende negen vastomlijnde werkprincipes of modules:

 • Afbakening
 • Volgorde
 • Uitreiken
 • Teruggave
 • Verlangen
 • Eren
 • Het lot nemen
 • Zelfrechtvaardiging en strijd

Met interventies in de oude familieopstelling kan een nieuwe familieopstelling neergezet worden. Deze nieuwe familieopstelling is op dat moment, het meest haalbaar en wenselijk voor de vraagsteller.

Interventies in een familieopstelling zijn bijvoorbeeld verschuivingen en uitspraken. Deze interventies worden door de therapeut  in overleg met de vraagsteller gedaan. Op termijn kan een familieopstelling zelfs doorwerken in de relaties en in de werkomgeving van de vraagsteller.