Wat is psychodynamische therapie?

Psychodynamiek betekent populair gezegd ‘Het actieve krachtenspel in je hoofd’.

Bij Psychodynamische therapie wordt gekeken naar de dynamiek tussen denken,  gevoelens en lichamelijke reacties. Het is een kortdurende therapievorm waarbij gewerkt wordt op bewust en onbewust niveau. Het grootste gedeelte van ons denken en gedrag vloeit namelijk voort uit onze onbewuste patronen en gedachtes.

Je leert bij psychodynamische therapie met aandacht en open-minded naar je zelf te kijken. Je zit vaak onbewust vast in bepaalde patronen waardoor je gedrag en gedachtes in stand houdt. Wanneer je je bewust wordt van deze patronen en inzicht krijgt in waar ze vandaan komen, kun je deze ombuigen naar een constructieve gedachte of opbouwend patroon.

Psychodynamica is een nieuwe therapievormen waarin de beste technieken uit diverse therapieën worden gecombineerd. Allerlei gedachten, gevoelens en ideeën van de cliënt(e) worden dynamisch, dus actief en continue, in beweging gezet. Met intensieve gesprekken en technieken activeer ik je om zelf oplossingen te zoeken die goed bij jou passen. Daardoor kan je je de nieuwe ideeën en inzichten ook helemaal eigen maken. Er worden dus geen standaard trucjes aangeboden.

Je ervaart bij psychodynamica de intensiteit van emoties en blokkades en vervolgens de opluchting en de verhelderende inzichten. Het nieuwe denken en handelen, komen dan echt vanuit jezelf . Na een aantal sessies kan je dan de persoon worden die je eigenlijk bent.

Als psychodynamisch therapeute heb ik vele technieken tot mijn beschikking om jou te begeleiden. Als je eenmaal hebt besloten om hulp in te schakelen hoeft je je dus  niet meer te oriënteren op vragen als : “Ga ik naar een hypnotherapeut, een psycholoog of naar een EMDR- of RET therapeut? Doe ik een familieopstelling of kies ik voor bio-energetisch lichaamswerk?”. Deze technieken heb ik namelijk in mijn pakket.

Jij concentreert je op zichzelf en het gesprek. Ik kies de beste technieken aan de hand van de informatie die tijdens het gesprek bekend wordt. Daarbij houd ik rekening met jouw karakter en wensen.

Behandeltechnieken en therapieën

 • Cognitieve gedragstherapie
 • RET (Rationeel emotieve therapie)
 • EMDR traumatherapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)
 • Voice dialogue en Ego States
 • Hypno- en regressietherapie
 • Bio-energetisch lichaamswerk
 • Coaching technieken en Assen van verandering
 • Innerlijk kind werk
 • Individuele-, relatietherapie en kindertherapie
 • Ouderentherapie en rouwverwerking
 • Psychosociale- en medische basiskennis
 • Bijscholingen: College Narcisme (Hupper), Burn out, College Gedragsproblematiek bij Jongeren (Hupper) , EFT (Emotional Freedom Technique), Depressiecoaching (Sorag), College Borderline (Hupper), College Suïcide (Hupper), Huid en huidziekten (Vita Opleidingen)
 • Familieopsteller (Verdiepingsopleiding UNLP)