Wat is psychodynamische therapie?

Psychodynamiek betekent: ‘Het spel der krachten in de werking van de ziel’.

Psychodynamica is een nieuwe therapievorm waarin de beste technieken uit diverse therapieën worden gecombineerd. De naam klinkt misschien nog wat onbekend maar tijdens de behandeling is de therapienaam uiteindelijk niet van belang, maar wel het resultaat.

Bij psychodynamische therapie, worden allerlei gedachten, gevoelens en ideeën van de cliënt(e) dynamisch, dus actief en continue, in beweging gezet. Door intensieve gesprekken en technieken leg je o.a. je oude overlevingsstrategieën en gewoonten af. Je therapeut activeert je om zelf oplossingen te zoeken die echt goed bij jou passen. Daardoor kan je je de nieuwe ideeën en inzichten ook helemaal eigen maken. Er worden dus geen standaard trucjes aangeboden.

Je ervaart bij psychodynamica de intensiteit van emoties en blokkades, de opluchting en de verhelderende inzichten. Het nieuwe denken en handelen, komen dan echt vanuit jezelf en na een aantal sessies kan je dan de persoon worden die je eigenlijk bent.

De dynamiek zit ook in het feit dat ik als psychodynamisch therapeute een veelheid van technieken tot mijn beschikking heb om jou te begeleiden. Als je eenmaal hebt besloten om hulp in te schakelen hoef je je dus als cliënt(e) niet meer te oriënteren met de vragen: “Ga ik naar een hypnotherapeut, een psycholoog of naar een EMDR- of RET therapeut? Doe ik een familieopstelling of kies ik voor bio-energetisch lichaamswerk?”.

Jij hoeft je alleen op jezelf te concentreren en ik kies de beste techniek om het probleem aan te pakken. Ik bepaal de juiste techniek aan de hand van de informatie die tijdens de gesprekken bekend wordt. Daarbij houd ik rekening met het karakter en wensen van de cliënt(e). Mijn overwegingen gaan overigens totaal ongemerkt aan jou voorbij. Je kan je volledig concentreren op jezelf en op het gesprek dat we hebben.

Behandeltechnieken en therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • RET (Rationeel emotieve therapie)
 • EMDR traumatherapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)
 • Voice dialogue en Ego States
 • Hypno- en regressietherapie
 • Bio-energetisch lichaamswerk
 • Coaching technieken en Assen van verandering
 • Innerlijk kind werk
 • Individuele-, relatietherapie en kindertherapie
 • Ouderentherapie en rouwverwerking
 • Psychosociale- en medische basiskennis
 • EHBO en reanimatie

Een sessie bij Praktijk De Rots

Psychodynamische therapie is erop gericht om vrij snel een verbetering aan te brengen. Je kunt dus echt een korte therapie verwachten van gemiddeld twee tot vijf sessies. Dit is uiteraard afhankelijk van de problematiek die door de cliënt(e) wordt aangegeven en die tijdens de sessies naar voren komt.

Tijdens het eerste gesprek wordt de problematiek besproken vanuit diverse invalshoeken Dit oriëntatiegesprek wordt veelal afgerond met een mini sessie. De duur van het oriëntatiegesprek en van de sessies is telkens twee uur.

Ik plan ook na de 2-uur-sessie met een cliënt(e) voldoende tijd in, zodat ik  alle aandacht en de beste begeleiding kan geven. Dit geeft mij de flexibiliteit om desgevraagd een sessie te verlengen. Zodoende kan op verzoek van de cliënt desgewenst het thema of de hulpvraag  in één sessie worden afgerond.

Een sessie duurt twee uur. Indien de duur van een sessie langer wordt dan twee uur, wordt dit tijdens de sessie duidelijk door mij aangegeven. De cliënt(e) heeft dan zelf de keuze om een bepaald thema in de sessie direct af te ronden of daarvoor een vervolgsessie af te spreken. Mocht een sessie in tijd uitlopen en is dat door mij niet overlegd, dan zijn de kosten hiervan voor mijn rekening. Mijn cliënt(e) weet dus altijd duidelijk en vooraf, hoeveel de factuur zal bedragen.

Bij een therapeutisch traject zijn sessies van twee uur dus gangbaar. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar de oorzaak van een probleem (Depressie, faalangst, overgewicht e.d.), en het vervolgens doorleven van de daarbij behorende emoties en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Soms is het bij de afronding van de therapie dan wel wenselijk om nog een afrondende sessie van een uur af te spreken. Bij een coachingstraject van een cliënt(e) als laatste sessie en afronding nog wat tips en tools nodig hebben. Dan kan een uur ook voldoende zijn.

In mijn boek ‘Ben ik nou gek?’ staat de opbouw van een therapeutische sessie vermeld. Dit boek is bij het onderwerp ‘Narcisme’ in het hoofdmenu te bestellen.