Tarieven en voorwaarden:

Tarieven:

De sessies duren telkens 2 uur.

Sessie van 2 uur € 160
Sessie, met begeleider/partner € 190
Sessie, weekend- en avondtarief € 190
Sessie, weekend- en avondtarief met begeleider/partner € 220
Coaching € 160 (excl. BTW)
Coaching, weekend- en avondtarief € 190 (excl. BTW)
Relatietherapie € 190 (excl. BTW)
Relatietherapie, weekend- en avondtarief € 220 (excl. BTW)

De sessies zijn ook mogelijk met het programma Zoom.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de sessies in de aanvullende verzekering.
Cliënten met een aantoonbaar bijstandsinkomen krijgen 20% korting.

Tip: Zie ook het hoofdstuk Zorgverzekeraars
Tip: Zie ook het hoofdstuk Afspraak maken

Voorwaarden:

Betaling na afloop van elke sessie:

De cliënt voldoet de factuur direct na de sessie via de eigen smartphone of eventueel contant.

Bij verhindering:

Ik plan voldoende tijd in voor een cliënt(e) om alle aandacht en de beste begeleiding kan geven. Dit geeft mij de flexibiliteit om de duur van een sessie op verzoek te verlengen.

Maar het is natuurlijk mogelijk dat je onverwacht verhinderd bent om de afspraak na te komen. In dat geval kan de afspraak worden geannuleerd, onder de volgende voorwaarden:

Een afspraak dient uiterlijk 2 werkdagen van tevoren èn mondeling te worden geannuleerd. Weekenddagen en feestdagen behoren niet tot de ‘werkdagen’.

Het gaat er dus om dat u, ‘bij de uiterste gelegenheid van annuleren’, annuleert in een persoonlijk gesprek. Zodoende kan ik direct op uw mededeling reageren en een andere client(e) benaderen om de afspraak over te nemen.

Op het laatste moment smsen, appen, mailen of inspreken van de voice mail gelden nièt als tijdige afzegging.
U ontvangt altijd een bevestiging van de annulering

Voorbeeld:

Stel dat u op een maandag om 10 uur een afspraak heeft en u wilt die afspraak annuleren. Dan dient deze annulering uiterlijk de donderdag ervòòr om 10.00 uur aan mij, mondeling kenbaar te worden gemaakt.

Mocht u mij op dat moment niet bereiken en/of te laat annuleren, dan worden de volledige kosten helaas in rekening gebracht.

Achtergrondinformatie:

Psychodynamische therapie is erop gericht om vrij snel een verbetering aan te brengen. Je kunt dus echt een korte therapie verwachten van gemiddeld twee tot vijf sessies. Dit is uiteraard afhankelijk van de problematiek die door de cliënt(e) wordt aangegeven en die tijdens de sessies naar voren komt.

Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag besproken vanuit diverse invalshoeken Dit oriëntatiegesprek wordt veelal afgerond met een mini sessie. De duur van het oriëntatiegesprek en van de sessies is telkens twee uur.

Indien de duur van een sessie langer of korter wordt dan twee uur, wordt dit tijdens de sessie duidelijk door mij aangegeven. De cliënt(e) heeft dan zelf de keuze om een bepaald thema in de sessie direct af te ronden of daarvoor een vervolgsessie af te spreken.

Bij een therapeutisch traject zijn sessies van twee uur gangbaar. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar de oorzaak van een probleem (Depressie, faalangst, overgewicht e.d.), en het vervolgens doorleven van de daarbij behorende emoties en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Mocht een sessie in tijd uitlopen en is dat door mij nièt aangegeven, dan zijn de kosten hiervan voor mijn rekening.