Een sessie bij Praktijk De Rots

In therapie … een hele stap

Het is voor sommige mensen echt een hele stap om in therapie te gaan. Nu is het op een verjaardag niet gauw het allereerste gespreksonderwerp. Toch is een bezoek aan de therapeut is tegenwoordig echt wel gebruikelijk omdat mensen steeds meer spanningen te verwerken krijgen maar ook meer aandacht aan zelfontwikkeling willen besteden.
Mensen die bewuster willen leven, kiezen juist voor therapie. Zij voelen zich daarna tevredener en opgelucht en hebben meer grip op hun leven. Andere mensen, die in soortgelijke situaties verkeren, blijven helaas vaak in hun probleem hangen.

“Piekeren is als schommelen…. je gaat wel heen en weer maar je komt niet vooruit”

Vrij snel verbetering

Psychodynamische therapie is erop gericht om vrij snel een verbetering aan te brengen. Je kunt dus echt een korte therapie verwachten van gemiddeld drie tot zeven sessies. Dit is uiteraard afhankelijk van de problematiek, de hulpvraag of het thema die door de cliënt(e) worden aangegeven en die tijdens de sessies naar voren komen.

Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag besproken vanuit diverse invalshoeken Dit oriëntatiegesprek wordt veelal afgerond met een mini sessie. De duur van het oriëntatiegesprek en van de sessies is overigens telkens twee uur.

Ik plan ook veelal na de 2-uur-sessie met een cliënt(e) voldoende tijd in. Dit geeft de flexibiliteit om desgevraagd een sessie te verlengen. Zodoende kan op verzoek van de cliënt (e) het thema of de hulpvraag  in één sessie worden afgerond.

De cliënt(e) heeft zelf de keuze om een bepaald thema in de verlengde sessie direct af te ronden of daarvoor een vervolgsessie af te spreken. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar de oorzaak van een probleem (Depressie, faalangst, overgewicht e.d.), en het vervolgens doorleven van de daarbij behorende emoties en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Opbouw therapeutische sessie

In mijn boek ‘Ben ik nou gek?’ staat de opbouw van een therapeutische sessie vermeld. Bestel dit boek online.