Specialisatie: Narcisme

Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS). Vooral de invloed van de Narcistische ouder op het scheidingskind trok mijn aandacht. In de Praktijk begeleid ik dan ook geregeld ex-partners en (volwassen) kinderen van Narcisten.

Het doel van mijn specialisatie in NPS is vierledig.

Ik wil graag adviezen en therapie geven aan de ex-partners en de (volwassen) kinderen van Narcisten. Hierbij geef ik graag inzicht in de eigen rol. Waarom heb je ooit voor deze Narcistische partner gekozen en/of hoe ben je in deze problematiek verzeild geraakt?

Verder streef ik ernaar de invloed van Narcisme op kinderen bekend te maken bij officiële instanties en hulpverleners zoals psychologen en therapeuten. Zij blijken in hun adviezen en bij hun behandeling van kind en ouder namelijk alleen rekening te houden met Narcisme als deze stoornis officieel is gediagnosticeerd. Dat is nu juist het probleem met een Narcist. Hij is met zijn manipulatief en dominant gedrag in zijn/haar visie nooit de oorzaak van een probleem. Dat is altijd de ander!

Mijn laatste doel is om de rol van psychodynamische therapie bij NPS te onderzoeken. De conclusie van het onderzoek is dat de ex-partner en het kind geholpen kunnen worden met therapie. Of de Narcistische ouder geholpen kan worden met therapie is sterk afhankelijk van het soort Narcisme dat wordt gemanifesteerd.

Voor mijn onderzoek sprak ik met ervarings- deskundigen, therapeuten en psychologen en ik deed literatuuronderzoek. Alle informatie heb ik gebundeld in het boekje ”De invloed van de Narcistische ouder op het (scheidings) kind”. Het is een boekje geworden met veel adviezen en herkenningslijsten en met “Tien gouden tips” voor de ex-partner van de Narcist om de psychische schade bij het kind te minimaliseren. Het boekje is echt een aanrader voor ex-partners die een steuntje in de rug, of desgewenst “een rots in de branding”, kunnen gebruiken in de moeilijke scheidingsperiode.

In de Praktijk heb ik inmiddels mogen ervaren dat het wenselijk is dat de cliënt(e) een sessie boekt voordat de cliënt(e) kenbaar maakt  aan de narcist dat hij/zij wil scheiden. Door namelijk voorwerk te verrichten zijn de nare effecten voor jezelf en de kinderen te minimaliseren.