Specialisatie: Narcisme
(Narcistische Persoonlijkheidsstoornis; NPS)

Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS). Vooral de invloed van de Narcistische ouder op het welzijn van het scheidingskind trok mijn aandacht.  Naast de (ex-)partners begeleid ik in mijn Praktijk dan ook geregeld de jonge scheidingskinderen via de ex-partners van Narcisten. Ook weten zij als volwassen kinderen van Narcisten de Praktijk te vinden.

De jonge scheidingskinderen mogelijk namelijk niet in therapie zonder de toestemming van beide ouderlijk gezagsdragende ouders. Een narcist wil natuurlijk niet die toestemming even omdat volgens hem of haar het probleem niet bij het kind ligt maar bij de andere ouder.

Het doel van mijn specialisatie in NPS is advies- , therapie-, en bekendheid geven aan narcisme en de desastreuze gevolgen voor de omgeving. Verder onderzoek ik welke therapievormen geschikt zijn voor behandeling van de ex-partners en kinderen van narcisten.

Verder streef ik ernaar de invloed van Narcisme op kinderen bekend te maken bij officiële instanties en hulpverleners zoals psychologen en therapeuten. Zij blijken in hun adviezen en bij hun behandeling van kind en ouder namelijk alleen rekening te houden met Narcisme als deze stoornis officieel is gediagnosticeerd. Dat is nu juist het probleem met een Narcist. Hij is met zijn manipulatief en dominant gedrag in zijn visie nooit de oorzaak van een probleem. Dat is altijd de ander!

Mijn laatste doel is om de rol van psychodynamische therapie bij NPS te onderzoeken. De conclusie is dat de ex-partner en het kind geholpen kunnen worden met therapie. Of de Narcistische ouder geholpen kan worden met therapie is sterk afhankelijk van het soort Narcisme dat wordt gemanifesteerd.

Voor mijn onderzoek sprak ik met ervarings- deskundigen, therapeuten en psychologen en ik deed literatuuronderzoek. Alle informatie heb ik gebundeld in het handboek ’Ben ik nou gek? De invloed van de Narcistische ouder op kind en partner’. Het is een boek geworden met veel adviezen en herkenningslijsten en met “Tien gouden tips” voor de ex-partner van de Narcist. Hiermee kan je de psychische schade bij het kind te minimaliseren. Het boek is echt een aanrader voor ex-partners in de moeilijke scheidingsperiode. Zij kunnen een steuntje in de rug, of desgewenst “een rots in de branding”, wel gebruiken.

Op deze site duid ik voor het leesgemak de Narcist aan als mannelijk. Echter 25% van de narcisten zou vrouwelijk zijn.

Het boek ‘Ben ik nou gek?’ De invloed van de narcistische ouder op kind en partner is online te bestellen.