Spanningen in je relaties? Pieker je of vind je dat je vervelende eigenschappen hebt?

Laat je verrassen door een familieopstelling

Petra Roelofsen is werkzaam als therapeut en familieopsteller in haar Praktijk de Rots te Mijdrecht Op zondag 10 en zaterdag 23 april geeft ze workshops Familieopstellingen in studio In het Nu, het gloednieuwe pand van Hatha Yoga aan het Burgemeester Haitsmaplein 23 in Mijdrecht

“Familieopstellingen zijn tegenwoordig enorm populair wegens de snelle resultaten en de laagdrempeligheid. Zonder moeilijke intakes, kan je deelnemen aan een workshop; alleen of samen met een goede vriend of vriendin. Een familieopstelling is hiermee een zeer toegankelijke alternatieve therapievorm geworden,” aldus Petra Roelfosen. “Bij een familieopstelling neemt de vraagsteller als het ware een kijkje in het eigen familieeysteem. Hierbij wordt de vraagsteller geholpen door deelnemers, zogenaamde representanten.

Zij gaan de familieleden van de vraagsteller vertegenwoordigen. De vraagsteller zet op gevoel de representanten in de ruimte. Deze vertellen vervolgens wat zij ervaren aan emoties, gedachten en gedrag. De vraagsteller kan van een afstand rustig kijken en doorvoelen wat er gebeurt en neemt vervolgens de plek in van de eigen representant om nog beter de positie te doorvoelen. Representanten kunnen overigens ook een emotie, blokkade of conflict representeren waar de vraagsteller last van heeft. Je vraagt je natuurlijk af hoe dit kan.

Het functioneren van een familie wordt bepaald door verborgen processen en onbewuste patronen. Vaak onbewust worden psychische klachten of lastige thema’s van de vraagsteller veroorzaakt door familieleden of moeilijke gebeurtenissen. De vraagsteller kan zelfs vast komen te zitten in problematiek en gebeurtenissen van voorgaande generaties. Op soms onverklaarbare en verbluffende wijze geeft een familieopstelling inzichten, oplossingen en ideeën. Een familieopstelling kan dus een echte verademing zijn.”

Deelname representant € 15,-
Deelname vraagsteller € 110,-

www.praktijkderots.nl
06-1741 8856