Privacyverklaring

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Roelofsen uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe Roelofsen met uw persoonsgegevens omgaat.

Roelofsen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.praktijkderots.nl gepubliceerd. Roelofsen raadt u daarom aan om de meest actuele verklaring aldaar te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2020.

Roelofsen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app en tijdens de sessies.

Persoonsgegevens
Roelofsen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van mails, telefoongesprekken
 • Communicatie tijdens de sessies

Doeleinden
Roelofsen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Roelofsen verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tevens verwerkt Roelofsen persoonsgegevens, omdat Roelofsen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen werken
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Bewaartermijnen
De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookie verklaring op de site raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om Roelofsen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Lees voor inzage en vernietiging van dossiers de Algemene voorwaarden.