Zorgverzekeraars

Psychodynamische therapie behoort tot de eerstelijnszorg en tot het paramedische- danwel complementaire zorgcircuit.In mijn Praktijk is dus geen doorverwijzing van een huisarts nodig. Soms kan een doorverwijzing voor de zorgverzekeraar of werkgever aanleiding zijn om de sessies te vergoeden.

Certificaten, VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze), AGB codes en RBCZ/TCZ register:

De volgende diploma’s zijn in mijn bezit:

  • Beroepsopleiding tot Psychodynamisch therapeut,
  • Medische basiskennis,
  • Psychosociale Basiskennis

Daarnaast ben ik aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze). Zodoende heeft u de garantie dat mijn behandeling voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van deze beroepsvereniging. In geval van een geschil kunt u uw klacht natuurlijk voorleggen bij de Klachtencommissie van de VBAG.

Bent u aanvullend verzekerd bij uw zorgverzekeraar?

Verifieer dan bij  uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding.Hiervoor heeft u de volgende AGB codes (Algemeen Gegevens Beheer Zorgverzekeraars) nodig:

Petra Roelofsen 90060631; Praktijk De Rots: 90101066

Mijn Praktijk staat vermeld in het RBCZ register (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg). Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

De licentiecode voor beide registers is 403410R.

Tip:

Declareer als ZZP-er je de sessies bij je zorgverzekeraar. De factuur voer je vervolgens op als kosten bij je bedrijf. De vergoeding die je van de zorgverzekeraar ontvangt , breng je op deze factuur in mindering.